ail(22)

Capability List

Szczegółowa lista komponentów i producentów a zarazem nasza oferta usługowa dla każdego z nich

Jako firma awioniczna zatwierdzona zgodnie PART 145 zakres naszej działalności opisuje szczegółowa lista komponentów, podzielonych na kategorie:

– C2 – układy autopilota:
grupy autopilotów, serwomechanizmów
– C3 – łączność i nawigacja:
grupy radiostacji, transponderów, systemów NAV/COM/GPS, DME, itp.
– C13 – przyrządy pokładowe:
grupy wysokościomierzy, prędkościomierzy, wariometrów, itp.
– C5 – układy elektryczne:
dla grupy statków powietrznych kategorii A2 i A3
– C6 – wyposażenie:
grupy ruchomych map, systemów rozrywki dla pasażerów, audio-wideo, itp.

Biorąc pod coraz większą integrację systemów pokładowych współczesnego statku powietrznego oraz elektronicznego sterowania nasze zatwierdzenie obejmuje również

– C9 – układy paliwowe – płatowiec
dla grup statków powietrznych kategorii A2 i A3

Capability Type NumberCapability GroupCapability CategoryCapability ManufacturerCapability Range
Capability Type NumberCapability GroupCapability CategoryCapability ManufacturerCapability Range

LEGENDA

1 – dotyczy
0 – nie dotyczy
1 /1 / 1 / 1– oznacza kolejno
test / naprawa / zabudowa urządzenia / liniowa obsługa planowa

Zakres testów określony jest w odpowiednim rozdziale dotyczącym testów MM danego urządzenia.

Test jest to zespół czynności mających na celu określenie aktualnego stanu technicznego urządzenia.

Zakres napraw określony jest w odpowiednim rozdziale dotyczącym procedur wykonywania napraw MM danego urządzenia. Naprawa jest to zespół czynności i procedur, które należy wykonać w celu doprowadzenia urządzenia do stanu sprawności technicznej.

Zabudowa urządzenia jest to zespół czynności mających na celu instalacje urządzenia na statku powietrznym zgodnie z odpowiednia dokumentacja techniczna i certyfikatem typu statku powietrznego.

Obsługa liniowa jest to usuwanie usterek, wykonywanie przeglądów specjalnych i wykonywanie innych zlecen zgodnych z zakresem zatwierdzenia oraz czynności serwisowe zgodne z zakresem zatwierdzenia odnoszące się do wymagań stawianych przez producenta lub innych obowiązujących wytycznych lub
przepisów.