drabpol-biuro-projektowe

Projektowanie i modernizacje

projektowanie instalacji i modernizacje awioniki statków powietrznych​

Projektowanie Instalacji

Dynamiczny rozwój technologii oraz bogata oferta producentów urządzeń awionicznych spowodowały, że powstało duże zapotrzebowanie na usługi związane z modernizacją statków powietrznych o nowy osprzęt awioniczny mający, który podniesie nie tylko wygodę pilotażu, ale również i same bezpieczeństwa lotu.

W celu zaspokojenia potrzeb użytkowników S.P. – Drabpol stworzył pierwsze w Polsce biuro projektowe, które świadczy usługi w zakresie projektowania zmian wyposażenia awionicznego na statkach powietrznych.

Posiadamy Zatwierdzoną Organizacją Obsługową zgodnie z PART 21 skoncentrowaną na systemach elektroniki lotniczej dla statków powietrznych certyfikowanych w kategorii CS 23 (samoloty kategorii normalnej, użytkowej i akrobacyjnej o MTOW do 5670 kg i dwusilnikowe, transportu lokalnego o MTOW do 8 618 kg) oraz CS 27 (statki powietrzne o MTOW do 3 175 kg)

Przygotowujemy projekty modyfikacji awioniki statków powietrznych, które spełniają wymogi zasad określonych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Opracowujemy dokumentację STC (Uzupełnienie do Certyfikatu Typu) lub Minor Change (Mała Modyfikacja) wymaganą przy instalacji nowego wyposażenia na statku powietrznym w zależności od stopnia skomplikowania zmiany pod względem technicznym i merytorycznym.

Opracowanie STC/Minor Change zawiera:
– dokumentację techniczną (schematy elektryczne, dokumentacja rysunkowa, bilans energetyczny, analiza wyważenia)
– dokumentację operacyjną (Uzupełnienie do Instrukcji Użytkowania w Locie)
– programy prób na ziemi i w locie

 

Przy współpracy z własną Organizacją Obsługową PART 145 podczas opracowywania modernizacji awioniki posiadamy możliwość wykonywania równolegle instalacji nowego wyposażenia na statku powietrznym, a następnie dokonania serii testów na ziemi i w locie.

modernizacje awioniki statków powietrznych

Beechcraft King Air z nowym, „szklanym” kokpitem Garmina

Organizacja Obsługowa PART 145 wymieniła systemy nawigacyjne ze starszych urządzeń firmy Collins Aerospace i Honeywell na dwa, nowoczesne systemy: GPS/NAV/COM – GTN 750 oraz GTN 650 marki Garmin. Przy okazji tamtej modernizacji wymieniony został również system kontroli urządzeń audio oraz transpondery na GTXy 345R z ADS-B In & Out, umożliwiające zobrazowanie informacji Traffic na ekranach GTNów.

Po kilku spotkaniach i tzw. burzy mózgów zarówno nasz zespół, jak i właściciel King Air’a doszli do wniosku, że pomimo sporej inwestycji zasadna jest, zarówno pod kątem technicznym, jak i merytorycznym, kompleksowa modernizacja kokpitu. Najlepszym do tego rozwiązaniem okazał się zaawansowany system „szklanego” kokpitu firmy Garmin – G600TXi.

G600TXi w porównaniu ze swoimi poprzednikami – G500, G600, czy nawet bliźniaczym G500TXi oferuje sporo funkcji fabrycznie zaimplementowanych do systemu, m.in. Synthetic Vision czy możliwość preselekcji wysokości dla autopilota. W innych systemach te funkcje wymagają dodatkowej inwestycji. Kompletacja sprzętowa obejmowała dwa dziesięciocalowe, niezależne wyświetlacze GDU 1060TXi z wbudowanymi, niezależnymi systemami AHRS oraz integracją niezależnej centrali aerometrycznej (ADC). W takim układzie, w przypadku uszkodzenia jednej ze „stron”, 100% funkcji przejmuje „druga” strona. Możliwe jest również krzyżowe, częściowe korzystanie z systemów, np. PFD 1 z AHRS 2 lub PFD2 z ADC 1. Podczas modernizacji wszystkie stare przyrządy pilotażowo-nawigacyjne zostały bezpowrotnie zdemontowane z tablicy przyrządów (poza pulpitem ADF).

Oczywistym więc było wykonanie nowych tablic, na których „wisieć” miały tylko dwa duże, dotykowe monitory oraz jeden mniejszy – cyfrowy wskaźnik backup’owy. Jako backup wybrany został wskaźnik MD 302 firmy Mid-Continent Instruments + Avionics, umożliwiający zabudowę zarówno w poziomie, jak i w pionie. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca na pulpicie okazał się on optymalnym rozwiązaniem. Prace modernizacyjne polegały na wykonaniu nowych wiązek dla nowych systemów pracujących już w standardzie komunikacji HSDB oraz ARINC 429 oraz integrację z kilkoma systemami, które mimo wszystko pozostały na samolocie – DME, ADF, radiowysokościomierz i autopilot. Do integracji posłużył specjalny adapter Garmina GAD 43e.

Całość projektu bazowała na gotowej, zatwierdzonej dokumentacji STC zarówno dla G600TXi, jak i dla backup’u – wskaźnika MD 302. Podkreślić jednak chcemy, że tego typu dokumentacja, uwzględniająca typoszereg statków powietrznych, jest dość ogólna, więc cała odpowiedzialność i decyzyjność techniczna w procesie realizacji projektu oraz efekt finalny zależy od instalatora.

Przy wspomnianej modernizacji uczestniczyła także nasza Organizacja Projektowa Part 21. Do jej zadań należały pomiary kabiny samolotu i zaprojektowanie nowych tablic przyrządów, uwzględniających nowe wyposażenie, ich systemy mocowania oraz ocenę zgodności nowego wyposażenia i jego zabudowy z wymaganiami odpowiednich przepisów zdatności samolotów (w tym przypadku FAR Part 23). Takie prace tylko pozornie wydają się proste. Trzeba bowiem pamiętać, że nie jest łatwo zaprojektować tablice o dość skomplikowanym obrysie tak, aby nie zmieniać istniejącej struktury samolotu, do której wspomniana tablica jest mocowana.


Przed modernizacją
W trakcie prac
Po modernizacji

Oczywiście sam obrys to część sukcesu, bo w nowej tablicy musi „się mieścić” nowe wyposażenie i to tak, aby korzystanie z niego było ergonomiczne oraz nie wiązało się z nadmie-rnym wysiłkiem załogi. Niejednokrotnie więc nasi konstruktorzy dosłownie walczyli o pojedyncze milimetry. Po zaprojektowaniu tablic przyszła pora na przygotowanie plików cyfrowych, na podstawie których zostały wykonane elementy docelowe, które zamontowano w samolocie. Nowo wykonane tablice otrzymały inny, ciemniejszy kolor, typowy dla samolotów klasy biznesowej. Wymianie uległy również magnetometry systemu kursowego, a dolna część kadłuba została wykorzystana na instalację dwóch czujników OAT. W ramach prac poinstalacyjnych wykonana została konfiguracja, kalibracja oraz testy na ziemi i w locie.

Kolejna modernizacja Beechcrafta z pewnością cofnęła wiek samolotu o wiele, wiele lat. Przede wszystkim jednak dzięki wyposażeniu King Air’a w najnowsze rozwiązania awioniczne znacząco podniosły się zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo lotów.

nasze usługi

Siłą firmy Drabpol

jako firmy VAR są nasze kompetencje

Oferujemy kompleksowe rozwiązania systemowe składające się przede wszystkim z naszej wiedzy, doświadczenia, zaangażowania i produktów najwyższej jakości.

Produkty Lotnicze